За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

НОВА ВЕРСИЯ НА САЙТА
За РИОСВ-Бургас
Административни услуги
Законодателство
Контролна дейност
Бюджет и финанси
Регистри
Профил на купувача
Достъп до информация
Галерия
Работа при нас
Стара версия на сайта
Експертите на РИОСВ-Бургас извършиха 168 проверки през май
Начало
//
Новини
//
Експертите на РИОСВ-Бургас извършиха 168 проверки през май


168 проверки на 163 обекта са извършени през май на територията на РИОСВ-Бургас: 98 планови и 70 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 24 предписания за отстраняване на констатираните нарушения. Съставени са 15 акта за констатирани административни нарушения: на „Сънрайс – СД” ООД, извършвало дейности в защитена територия без съгласуване,  на Янко Илиев Илиев, събирал листно-стеблена маса от блатно кокиче, на Нанка Атанасова Богева и Денко Илиев Илиев – за същото нарушение. Санкционирани са Коста Димитров Каранашев, кмет община Котел, допуснал изхвърлянето на отпадъци на нерегламентираните места, „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за неизпълнено условие на КР и за неизградена инсталация за регенерация на пари на ЛОС, на кмета на Сунгурларе, че е допуснал изхвърлянето на отпадъци на нерегламентираните места, на община Бургас, за заустване на непречистени води след ПСОВ (Меден рудник) без разрешително. 
11 са наказателните постановления за нарушаване на екологичното законодателство за 131 000 лв. Най-голяма е имуществената санкция, наложена на „Кроношпан България“ ЕООД за неизпълнение на условие на КР –  120 000 лв.
Наложени 3 текущи месечни санкции по член 69 от ЗООС на обща стойност 2750 лв. На община Руен за канализационната система на с. Люляково месечна санкция в размер на 163 лв., за превишение на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показатели: азот амониев и азот нитритен, въз основа на извършен контролен мониторинг, считано от 05.04.2017 г. На община Приморско за обект за канализационната система на с. Веселие, наложена текуща месечна санкция в размер на 330 лв. за превишение на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показатели: азот амониев и азот нитритен, въз основа на извършен контролен мониторинг, считано от 29.03.2017 г. На община Несебър за канализационната система на „Равда - Слънчев Бряг - Несебър“, месечна санкция в размер на 2 257 лв., за превишение на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показатели: общ азот и общ фосфор, въз основа на извършен контролен мониторинг, считано от 12.04.2017 г.
Събраните суми от РИОСВ–Бургас по наложени санкции са 16 064, 34 лв. От получените суми 80% - 12 851,47 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са Сунгурларе – 9881,11 лв. и Бургас – 1350, 48 лв.
63 са сигналите на „зеления“ телефон, по които са извършени проверки от РИОСВ – Бургас.

Етикети:

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки