За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

НОВА ВЕРСИЯ НА САЙТА
За РИОСВ-Бургас
Административни услуги
Законодателство
Контролна дейност
Бюджет и финанси
Регистри
Профил на купувача
Достъп до информация
Галерия
Работа при нас
Стара версия на сайта
ЮНЕСКО одобри „Узунбуджак“ за биосферен резерват от съвременен тип
Начало
//
Новини
//
ЮНЕСКО одобри „Узунбуджак“ за биосферен резерват от съвременен тип

ЮНЕСКО одобри „Узунбуджак“ за биосферен резерват от съвременен тип

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) към ООН, одобри обявяването на „Узунбуджак“ за биосферен резерват, заедно с още три номинирани територии в България – „Централен Балкан“, „Червената стена“ и „Сребърна“. Това стана на 29-ата сесия на Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“, състояла се в Париж от 12 до 15 юни. С решението си Съветът потвърди, че четирите биосферни резервати отговарят на изискванията и принципите на съвременната Севилската стратегия. Програмата „Човекът и биосферата“ е създадена от ЮНЕСКО в началото на 1970 г., като междуправителствено научно начинание за подобряване на отношенията между хората по целия свят и тяхната естествена среда.
Номинирането на Узунбуджак беше подкрепено от населените места в Община Малко Търново и отговорните държавни институции.
Биосферните резервати са инструмент за устойчиво развитие на регионите, основаващо се на чиста и съхранена природа и на производството и предлагането на сертифицирани местни продукти и регионални марки с висока добавена стойност. Членството към световната мрежа на биосферните резервати е международно признание за това, че съответната територия се управлява по целесъобразен и устойчив начин, съгласно националното законодателство и в съответствие с общоприетите принципи за добро управление.
В продължение на почти 40 години 16 български биосферни резервата са изпълнявали ефективно „консервационна“ и „логистична“ функция, за опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите и осигуряването на условия за научни изследвания, мониторинг и образование.  През годините концепцията за биосферните резервати се е развивала, съобразно съвременните предизвикателства. Постепенно на преден план е излязъл човекът и взаимодействието му с природата.  Първоначалната функция на биосферните резервати се е надградила – от чисто „опазваща“ и „научна“, е станала „функция на развитието“,  ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси. Биосферните резервати постепенно са се превърнали в успешни модели за хармонично съжителство между човека и природата.
С покриването на съвременните изисквания на Сивилската стратегия, Биосферен резерват „Узунбуджак“ поема по нов път, към по-устойчиво управление, съобразно природозащитата и нуждуте на местното население.

Етикети:

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки