За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

НОВА ВЕРСИЯ НА САЙТА
За РИОСВ-Бургас
Административни услуги
Законодателство
Контролна дейност
Бюджет и финанси
Регистри
Профил на купувача
Достъп до информация
Галерия
Работа при нас
Стара версия на сайта
Изпълнен е първият етап от мерките придприети от „Кроношпан България“ ЕООД за чистотата на атмосферния въздух
Начало
//
Новини
//
Изпълнен е първият етап от мерките придприети от „Кроношпан България“ ЕООД за чистотата на атмосферния въздух

Изпълнен е първият етап от мерките  придприети от „Кроношпан България“ ЕООД за чистотата на  атмосферния въздух

РИОСВ-Бургас провери изпълнението на мерките предприети от оператора „Кроношпан България“ ЕООД по намаляване на запрашаването. Те са предвидени в програмата за привеждане на дейността на дружеството с условията на Комплексното разрешително. Срокът за изпълнението им е 30.06.2017 год.

Проверката установи, че са изпълнени всички предвидени в програмата мерки. Покрита е транспортната лента на дробилката за дървесни трески за производство на плоскости от дървесни частици (ПДЧ). Операторът е монтирал седем  оросителни системи в съоръженията  за временно съхранение на дървесен материал.
Два пъти през юни е извършена профилактика на пречиствателните съоръжения - циклони и ръкавни филтри. По югоизточната страна на обекта с бул. „Проф. Яким Якимов“ е изграден зелен пояс от бързорастящи  иглолистни  и  широколистни дървета и храсти с капкова напоителна система.

Предстои изграждането на покрити складови площи за съхранение на дървесни стърготини и плътни стени около складовите площи за трески, което трябва да стане до края на октомври.

Пресцентър РИОСВ Бургас

 

Етикети:

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки