За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

НОВА ВЕРСИЯ НА САЙТА
За РИОСВ-Бургас
Административни услуги
Законодателство
Контролна дейност
Бюджет и финанси
Регистри
Профил на купувача
Достъп до информация
Галерия
Работа при нас
Стара версия на сайта
Спасено е щъркелче в кв. Ветрен
Начало
//
Новини
//
Спасено е щъркелче в кв. Ветрен

Спасено е щъркелче в кв. Ветрен
Малък щъркел бе спасен в кв. Ветрен от експерти на РИОСВ-Бургас. В инспекцията постъпи сигнал за паднало щъркелче в безпомощно състояние. Птицата бе върната в гнездото с помощта на служители от КЕЦ-Бургас (Клиентски енергоцентър).

Според Закона за биологичното разнообразие всеки, който намери екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние е длъжен да уведоми най-близките РИОСВ или поделение на Изпълнителната агенция по горите. Зеленият телефон на РИОСВ-Бургас за това и други сигнали е 056/813 212, дежурният мобилен телефон е 0889 096 577.

Белият щъркел /Ciconia ciconia/ е защитен вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. За защитените видове от Приложение № 3 се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Етикети:

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки