За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

НОВА ВЕРСИЯ НА САЙТА
За РИОСВ-Бургас
Административни услуги
Законодателство
Контролна дейност
Бюджет и финанси
Регистри
Профил на купувача
Достъп до информация
Галерия
Работа при нас
Стара версия на сайта
В поддържан резерват „Пясъчната лилия“, РИОСВ – Бургас стартира поддържащи дейности
Начало
//
Новини
//
В поддържан резерват „Пясъчната лилия“, РИОСВ – Бургас стартира поддържащи дейностиРИОСВ – Бургас започва изпълнение на поддържащи дейности, заложени в утвърдения от министъра на околната среда и водите План за управление на поддържан резерват „Пясъчната лилия“ в местността "Каваците" край Созопол. През юли и септември ще се отстраняват неместни и рудерални видове и храстови микрогрупировки, нехарактерни за дюнните природни местообитания. Ще се извърши цялостна подмяна на оградата и информационните табели.
Ръчното отстраняването на растителността ще се извършва периодично, за да се осигури достатъчна площ за разселването на пясъчната лилия. Ще бъдат отстранени храсти: къпина, шипка, смокиня, слабителна зърника и плевели като троскот, щир, глухарче, тученица, бабини зъби и др.
Пясъчната лилия (Pancratium maritimum) е многогодишно луковично растение, обитаващо крайбрежни пясъци и дюни. Някои от субпопулациите са многочислени, но като цяло видът в страната е представен от ограничен брой индивиди, поради което е защитен от Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на Република България. През летните месеци цъфтящите цветове могат да се видят по крайбрежните дюни. Размножава се предимно вегетативно, но и със семена, които след разпукване на кутийките се ръзпръскват от вятъра. Поради изключителната си красота и приятен аромат, напомнящ ванилия, пясъчната лилия е наричана още "Царицата на цветята" или "Морски нарцис".
Поддържаният резерват „Пясъчната лилия“ е с най-малка площ от всички резервати в страната. За успешното разселване на пясъчната лилия в резерватната територия е необходимо тя да се запази от утъпкване.  В тази връзка ще бъдат подменена изцяло оградата и информационните табели на резервата. 
Дейностите се финансират от ПУДООС към МОСВ.

 

Етикети:

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки